top of page

May Clinic Class Room

Annotation 2019-11-13 153034.png

(คลิปวิดิโอ)

โค้ชเดี่ยวแนะนำท่า DRILLS

เรามาเรียนรู้กันดีกว่าว่าการฝึกซ้อมเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของการวิ่งหรือที่เพื่อนรู้จักกันในชื่อของ Drills กับโค้ชเดี่ยวกันดีกว่า

001.jpg

(บทความ)

Routine stretching

 🎉Routine stretching ใครๆก็ทำได้

ทำไมต้องยืด? แต่ก่อนไม่เห็นเจ็บเลย?

คำถามเหล่านี้น่าจะเกิดขึ้นในใจของเพื่อนๆ

83445633_546053482678139_297085927842172

(บทความ)

Routine stretching:9

“Routine Stretching : 9 ท่าง่ายๆ สำหรับคลายความเมื่อยล้าระหว่างวัน”

39441961_270765176873639_856545038360484

(บทความ)

Concept ในการรักษาคนไข้

concept ในการรักษาคนไข้ที่บาดเจ็บจากการวิ่งของหมอเมย์แบ่งเป็น 3 ระยะให้เข้าใจง่ายๆนะคะ

bottom of page