67185604_425911164692372_213870055154882

Project Name

สาระ 5 นาที HipMobility

ออกกำลังกายสะโพกสำคัญอย่างไร

วันนี้สาระ 5 นาที ได้แขกรับเชิญมาเป็นหมอเมย์มาสอนเกี่ยวกับ Hip Mobility ออกกำลังกายสะโพกสำคัญอย่างไร